marchi top

img interna susteen

en itaesfrrosw

 

SUSTEEN PROJECT

Proiectul SUSTEEN îşi propune să susţină IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea în sectoare sensibile la problematica privind protecţia mediului, promovând o atitudine ecologică prin:
- creşterea gradului de conştientizare cu privire la impactul propriilor activităţi asupra mediului, dar şi cu privire la beneficiile care se pot ivi din adoptarea unei atitudini prietenoase în raport cu mediul;
- sprijinul acordat acestor întreprinderi în obţinerea, în mod gratuit, a unor servicii cu valoare adăugată în domeniul ecologic.

 

Proiectul vizează IMM-uri care aparţin următoarelor sectoare prioritare:
- producţia şi prelucrarea metalelor
- industria alimentară
- fabricarea echipamentelor electrice şi electronice
- gestionarea deşeurilor
- industria chimică
şi care sunt localizate într-una din următoarele regiuni: Provence-Alpes-Côte d'Azur (Franţa), Liguria şi Piemont (Italia), Transilvania de Nord (România), Ţara Bascilor (Spania) şi Göteborg (Suedia).

 

Pe lângă acţiunile orientate spre creşterea gradului de conştientizare prin promovarea unor atitudini ecologice şi prin transferul de cunoştinţe în ceea ce priveşte oportunităţile de finanţare din acest domeniu, scopul principal al proiectului SUSTEEN este acela de a furniza IMM-urilor servicii personalizate.

 

Prin intermediul cooperării cu furnizorii de servicii din domeniul protecţiei mediului de la nivel regional, partenerii vor oferi IMM-urilor interesate servicii de consultanţă pe probleme ce vizează protecţia mediului înconjurător, precum şi realizarea auditului de mediu.

Învaţă cum să beneficiezi de activităţile SUSTEEN! 

marchi partner