marchi top

img interna susteen

en itaesfrrosw

 

SUSTEEN PROJECT

SUSTEEN-projektet syftar till att aktivt stötta små och medelstora företag verksamma inom ett givet område till att bli mer miljömässigt konkurrenskraftiga genom att:
- Öka företagens medvetenhet om sin miljöpåverkan och de utvecklings- och affärsmässiga fördelar ett miljöanpassat förhållningssätt kan ge dem.
- Hjälpa dem att kostnadsfritt uppnå ett miljömässigt mervärde.

Projektets målgrupp kommer främst att vara små och medelstora företag som tillhör följande prioriterade branschområden:
- Produktion och bearbetning av metaller
- Livsmedelsindustri
- Tillverkning av elektronisk/elektrisk utrustning
- Avfallshantering
- Kemisk industri

Företagen är baserade i en av följande regioner:
Provence-Alpes-Côte d'Azur (Frankrike), Ligurien, Piemonte (Italien), Transsylvanien Region (Rumänien), Baskien (Spanien) och Göteborgsregionen (Sverige).

Förutom att höja medvetenheten med åtgärder för att främja ett miljöanpassat förhållningssätt , och att sprida kunskap om finansieringsmöjligheter , bygger kärnan i SUSTEEN-projektet på att leverera individuella miljötjänster för små och medelstora företag.

Genom samarbetsavtal med utvalda regionala miljökonsulter kommer partners att kunna ge de små och medelstora företagen en kostnadsfri analys och rådgivning och inom miljöområdet.

Lär dig att dra nytta av SUSTEEN verksamhet!

marchi partner